Struktur

 

STRUKTUR ORGANISASI SMAN 7 DEPOK

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Kepala Sekolah : UMAR, M.Pd.
Wakasek Ur. Kurikulum : R. SINTA DEWI SEKARWATI, S.Pd, MT.
Wakasek Ur. Kesiswaan : SUTADI EKO SUSANTO, S.Pd.
Wakasek Ur. Sarpras : SUDASRUL, S.E
Wakasek Ur. Humas : M. MIFTAHUDDIN, S.Sos.
Bendahara : Hilda Yuningsih, S.Pd.
Staff Kurikulum :
Pembina OSIS :
Kepala Perpustakaan :
Kepala Lab. IPA :
Kepala Lab. Komputer :

DAFTAR NAMA WALI KELAS

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

X-1 : RATIH NOVIANTY, S.PD.
X-2 : M. MIFTAHUDDIN, S.SOS.
X-3 : SUSI HAMIDAH, S.PD.
X-4 : DIAN HIDAYATI, S.PD.
X-5 : ERWAN, S.PD.
X-6 : MAYA SUCI LESTARI
XI-IPA-1 : M. SAID, S.PD.
XI-IPA-2 : POPON WIDIA FITRI, S.PD.
XI-IPA-3 : SUTADI, S.PD.
XI-IPS-1 : ERNI ISPRIHATINI, M.PD.
XI-IPS-2 : SUDASRUL, S.E.
XII-IPA-1 : BHENY KISWORO, S.PD.
XII-IPA-2 : ENDANG SURYATNA, S.PD.
XII-IPS : HENDRI, S.PD.

DAFTAR NAMA PEMBINA EKSTRA KURIKULER

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

ROHIS

:

HENDRI, S.PD.POPON WIDIA FITRI, SPD.
ROHKRIS

:

RUMINTANG MARBUN, S.PD.
PASKIBRA

:

SARMILIH, S.PD. MM.
PRAMUKA

:

BHENY KISWORO, S.PD.
PMR

:

SUDI HAMIDAH, S.PD.
KIR

:

ERWAN, S.PD.
SENI BUDAYA

:

RATIH NOVIANTY, S.PD.
OLAH RAGA

:

SUTADI, S.PD.M. MIFTAHUDDIN, S.SOS.
KWU

:

ERNI ISPRIHATINI, DRA. M.PD.
OSN

:

BUDI PRASOJO, M.PD.